Posted in Công nghệ lên men bán rắn

Thiết kế điển hình của hệ lên men bán rắn chế phẩm vi sinh

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ lên men bán rắn.

Continue Reading...
Posted in Hình ảnh vi nấm

Cuống sinh bào tử Trichoderma viride

Hình ảnh cuống sinh bào tử của vi nấm Trichoderma viride dưới kính hiển vi điện tử SEM.

Continue Reading...
Posted in Hình ảnh vi khuẩn

Vi khuẩn Rhizobium trifolii

Hình ảnh vi khuẩn Rhizobium trifolii dưới kính hiển vi điện tử TEM.

Continue Reading...