Posted in Giới thiệu hướng nghiên cứu

Than sinh học và những tác động lên sức khỏe đất

Than sinh học là sản phẩm thu được sau quá trình nhiệt phân các loại phế phụ phẩm nông nghiệp. Với các đặc tính vượt trội về diện tích bề mặt riêng lớn, độ xốp, độ dẫn điện và pH cao, bản chất là hệ carbon hữu cơ khi đưa vào đất như một chất cải tạo đất sẽ giúp nâng cao lượng mùn, tăng cường hoạt động vi sinh vật, khả năng giữ nước, giữ ẩm cùng chất dinh dưỡng nên tác động tích cực đến sức khỏe nền đất canh tác từ đó làm bước đệm giúp đảm bảo an ninh lương thực về lâu dài. Than sinh học cũng là chìa khóa quan trọng để lưu trữ carbon trong đất, giúp giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Các công trình nghiên cứu liên quan ở Việt Nam và trên thế giới trong nhiều năm qua đã và đang làm sáng tỏ các cơ chế tác động của than sinh học đến sức khỏe đất cũng như sức khỏe cây trồng nhằm tối ưu hóa hiệu quả của than sinh học khi ứng dụng rộng rãi trong canh tác nông nghiệp.

Continue Reading...