Posted in Quy trình công nghệ

Quy trình xử lý bùn thải thủy sản thành phân hữu cơ ứng dụng làm giá thể trồng hoa cây kiểng

Quy trình công nghệ đơn giản, dễ thực hiện, rẻ tiền, dễ nhân rộng quy mô. Sử dụng phương pháp ủ xử lý đồng thời bùn thải thủy sản và phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ nhằm tạo ra sản phẩm giá thể trồng hoa cây kiểng, giúp tiết kiệm chi phí xử lý bùn thải phát sinh từ các khu công nghiệp chế biến thủy sản thay vì đem đi chôn lấp như hiện nay.

Continue Reading...